KURUMSAL

1 - GİRİŞ KALİTE KONTROL 
A - Hammadde Kontrolü:
Hammaddenin boyut kontrolü, analiz kontrolü, çatlak kontrolü ve dövülebilirlik kontrolü yapılarak uygunluğu kalite kontrol sorumlumuz tarafından onaylanır. 

B - Fason Parça Kontrolü:
Satın alınan parçanın malzeme, boyutsal ölçümleri hassas ölçüm cihazlarıyla ile teknik resim ve şartnamaye uygun olarak testleri yapılır.

2 - PROSES KONTROLÜ
Üretim esnasında ara kontroller yapılarak üretimin doğruluğu ve devamlılığı sağlanır.

Dövme Proses Kontrolü Talaşlı İmalat Proses Kontrolü Isıl İşlem Proses Kontrolü İndüksiyon Sertleştirme Proses Kontrolü Montaj Proses Kontrolü Boya Proses Kontrolü

3 - SON KONTROL
Müşteri istek ve şartnamesine göre parçaların son kontrolleri numune ölçümü veya %100 kontrol olarak yapılmaktadır.

LABORATUVAR UYGULAMALARI
Kimyasal Analiz:
Spektral analiz cihazıyla hammaddenin uluslararası şartnamelere göre uygunluğu giriş kontrol safhasında numune alınarak doğruluğu test edilir.

Çatlak Kontrol Testi ( Manyetik Partikül Test) 
Giriş kontrol safhasında temin edilen hammadde içerisinden numune alınarak çatlak olup olmadığı test edilir. 

Dövülebilirlik Testi 
Kullanılan çeliğin dövme işlemine uygunluğu kontrol edilmek amacıyla dövme atölyesinde sıcak ezme işlemine tabi tutularak yarılma, çatlama gibi olumsuz koşullar test edilir.

Çekme Koparma Testi
Müşteri isteği halinde temin edilen çelikten uluslararası standarda göre veya müşteri şartnamesine göre hazırlanan çekme test çubukları teste tabi tutularak bilgisayar ortamında rapor oluşturup kontrol edilir.

Çentik Testi
Müşteri isteği halinde temin edilen çelikten uluslararası standarda göre veya müşteri şartnamesine göre hazırlanan çekme test çubukları teste tabi tutularak bilgisayar ortamında rapor oluşturup kontrol edilir.

Dövme Giriş Kalite Laboratuvarında;

Manyetik Partikül Test cihazı Spektro Analiz Test cihazı Çekme –Koparma Test Cihazı Çentik Test Cihazı bulunmaktadır.

Isıl İşlem Testi
Müşteri isteği doğrultusunda uygulanan ısıl işlem Rockwel, Brinell, Mikro vickers ölçüm cihazları ile kontrol edilir. Numune parça hazırlanarak dağlama yöntemiyle mikroskopta parçanın mikro yapısı incelenerek uygunluğu gözlenir 
Isıl İşlem Laboratuvarından;

Rockwell Brinell Mikro vickers Mikroskop Kesme-parlatma-bakalite alma cihazları bulunmaktadır

Boyutsal Ölçüm Testleri
Giriş kontrol, proses kontrol ve son kontrol sırasında parçaların boyutsal olarak ölçümleri en doğru test cihazı ile yapılmaktadır.

3D CMM Ölçüm Cihazı Hassas Dijital Mihengir Standart Mihengir Kumpas, Mikrometre, Komparatör Yüzey Kalitesi Ölçüm Cihazı Kaplama Kalınlığı Ölçüm Cihazı

 

 

islami sohbetler

islami sohbet

dini sohbetler

 

alüminyum profil alüminyum ekstrüzyon profilleri alüminyum korkuluk aksesuarları aluminium profile aluminium extrusion aluminium accessories konya promosyon konya reklam ajansı sodyum bikarbonat potasyum bikarbonat amonyum bikarbonat